Doradztwo PPOŻ i BHP

BHP:

  • Szkolenia początkowe
  • Szkolenia okresowe
  • Ocena ryzyka na stanowiskach pracy
  • Prowadzenie wypadów przy pracy
PPOŻ:
  • Praktyczne Szkolenia PPOŻ

Dokumentacja:

  • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
  • Operaty w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej
  • Analizy zagrożenia wybuchem
  • Analizy zaopatrzenia w wodę
Doradztwo:
  • Służymy pomocą przy odbiorach obiektów oraz przy współpracy z Rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarzarowych w sytuacjach wymagających ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń PPOŻ.
books, bookshelf, library